Gratis-Kaart.nl

Algemene Informatie

Gratis-Kaart.nl is een website waar gratis digitaal kaartmateriaal wordt aangeboden. De digitale kaarten worden ter beschikking gesteld door de Nederlandse overheid en zijn prima geschikt om een eerste indruk te krijgen van een bepaald gebied. De kaarten vormen een alternatief voor bijvoorbeeld Google Maps of Bing Maps, waarop advertenties kunnen verschijnen. Advertenties zijn vaak ongewenst voor bedrijven en overheidsinstellingen. De kaarten die via deze website ter beschikking woren gesteld, mogen niet gebruikt worden zonder bronvermelding: © OSM / Kadaster.

Dynamische kaarten / Meer mogelijkheden

Wilt u ook een digitale kaart binnen uw eigen website? Gegarandeerd reclamevrij? Met eventueel een luchtfoto? Met markeringen om uw bedrijf of een andere locatie aan te duiden? Of wilt u een route aangeven? Dit alles is mogelijk met MapsAndMore. U kunt een vergelijking zien tussen Gratis-Kaart en de MapsAndMore op de website. Neem Contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Vegelijking tussen een Gratis-Kaart en een kaart van MapsAndMore